Hånd aktiverende sensor

Denne sensor registrerer tilstedeværelsen af operatørens hånd over poseåbningsområdet. Når operatøren dropper produktet og fjerner hånden fra fylde området, starter maskinen automatisk sin cyklus. Denne løsning eliminerer det trin i pakkeprocessen, hvor operatøren skal trykke på en knap eller på fodkontakt for aktivering.

Kontakt mig om dette produkt
Vi registrerer disse data ( Navn og E-mailadresse) og bruger dem kun i forbindelse med svar retur og i tilfælde af fremadrettet samarbejde.
Data bliver slettet senest efter 3 måneder, hvis der ikke sker et videre samarbejde.
Vi videregiver ikke data til 3. part og bruger dem ikke til andre formål.