Optimizer

Optimizeren består af et sorteringsbord, hvor produktet kan placeres og et transportbånd med skillevægge. En tæller med fotocelle er placeret i enden af transportøren. Operatøren fylder manuelt transportørsektionerne, og transportøren afleverer automatisk produkterne i den akkumulerende tragt. Speedpack svejserr automatisk posen, når et angivet antal fyldte sektioner er optalt.

Kontakt mig om dette produkt
Vi registrerer disse data ( Navn og E-mailadresse) og bruger dem kun i forbindelse med svar retur og i tilfælde af fremadrettet samarbejde.
Data bliver slettet senest efter 3 måneder, hvis der ikke sker et videre samarbejde.
Vi videregiver ikke data til 3. part og bruger dem ikke til andre formål.