Automatisk posepakning

Valget af den rigtige pakkemaskine til det specifikke produkt klarlægger vores konsulenter i dialog med jer, så alle faktorer omkring jeres specifikke emballeringsbehov identificeres ud fra størrelse, mængde, hastighed, type af posemateriale, krav til validérbarhed eller mærkning etc.

Om de tre typer

Speedpack-serien er en moderne og effektiv posepakkemaskine, hvor poserne blæses op klar til ilægning af produkterne. Seriens maskiner er konstrueret modulært, således at tilpasses med de funktioner og moduler, som netop jeres opgave kræver. Det giver en skræddersyet løsning baseret på en standardiseret platform. Hermed sikres mest mulig værdi ved at have en gennemprøvet maskine, men udelukkende med de optioner valgt, som er nødvendige. Og for at give en både effektiv og økonomisk posepakning, kan Speedpack i de større modeller anvende både færdiglavede poser på rulle, vi kalder dem Speedbags®, eller direkte fra rørfolie.

Vertikale posepakkere er den klassiske posepakker (den med svejsning på bagsiden, som vi kender fra bl.a. slikposer) til store mængder. De kan anvendes med manuel ilægning eller med automatisk doserede produkter som fødevarer, emner, granulater, frit flydende produkter. Produkterne hældes eller doseres ned i maskinen som former poser af planfolie. Dette er en meget robust pakkemetode, der er velegnet til at pakke op til 80 poser i minuttet.

Horisontale posepakkere er tilsvarende en klassiske posepakker til større mængder. De kan anvendes med manuel ilægning eller oftest med et transportbånd hvorpå produkterne lægges manuelt eller med robot eller anden automatik. Dette er en meget robust pakkemetode, der er velegnet til at pakke op til 60 poser i minuttet.


Derfor er det vigtigt at pakke produkterne rigtigt i poser

I udviklingen og fremstillingen af alle produkter er de tilført en værdi for kunden og brugeren, der skal bevares intakt frem til jeres kunde, kan tage varen i anvendelse. Dette sker med den rette emballering, og oftest med den rette pose.

Det gælder de fleste fødevarer, Life Science produkter, High Tech komponenter, installationsmateriel eller tøj som handles via nettet. Der er mange krav til typen af pose, størrelsen, materialet, og ikke mindst til måden og hastigheden, hvormed varen pakkes i posen.