Validerbare svejsemaskiner

 
ISO 11.607 standard;   "Emballage for end-sterilized medicinske produkter "  er allerede blevet brugt i flere år på international niveau.   ISO-udvalget besluttede i 2002 at kombinere både DA 868 til 1 og ISO 11.607 i en ny version, og dette førte til den fælles ISO 11.607 del 1 og 2.  Del 1 handler om krav og prøvningsmetoder for emballagematerialer, del 2 om validerings krav til emballerings processerne. 
 
Ifølge denne standard, skal alle pakke processer skal være i stand til at blive valideret. Validering kræver reproducerbare processer. Når det vedrører svejsning af poser er Medical sealers meget nemme at validere, de opererer automatisk og kan derfor reproducere samme svejsning hver gang. Den indbyggede kontrol overvåger løbende alle kritiske parametre og blokere maskinen, hvis acceptable grænseroverskrides.